Dagtilbud

 

Et dagtilbud inneholder gjerne sosiale og fysiske aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med trygghet og samvær.

 

Kommunen har generelt sett ingen lovfestet plikt til å gi deg et dagaktivitetstilbud. Kommunen vurderer bistandsbehovet ditt og skal, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, vurdere om dagaktivitetstilbud vil være en hensiktsmessig tjeneste.

Kommunen kan velge å tilby hele eller deler av de tjenestene du har behov for som et dagaktivitetstilbud.

Hvem kan få dagtilbud

Dagaktivitetstilbud er først og fremst beregnet for personer som har behov for innhold i dagen og aktiviteter på dagtid. Dette kan for eksempel være på grunn av

  • ensomhet
  • som ledd i rehabilitering
  • ved behov for tilsyn og oppfølging, eller som
  • avlastning for pårørende

 

Hvordan søke om dagtilbud

Dersom kommunen mener at du har behov for et dagaktivitetstilbud, kan de gi deg tilbud om dette. Hvis du selv mener at du har behov for et dagaktivitetstilbud, kan du søke kommunen din om det.

Klikk her for å komme til søknad om helse- og omsorgstjenester

 

Klageadgang

​Dersom du ikke får dagaktivitetstilbud eller synes at du får tilbudet for få dager, kan du klage. Kommunen kan gi veiledning i hvordan du kan klage. 

Klikk her for å lese mer om klageadgang

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

 

Lover og forskrifter


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Artikkelliste