Hjemmetjenesten har fått nye telefonnumre - gamle nummer er ute av drift

De gamle telefonnumrene til hjemmetjenesten er nå koblet fra. For oppdatert kontaktinformasjon se kontaktisene til hver rode. Telefonnumrene på rodene sine sider er oppdatert, og hjemmetjenesten sine brukere vil motta informasjon om endringen direkte fra hjemmetjenesten. Vi anbefaler at du ringer hjemmetjenestens sentralbord

Ønsker du å komme i kontakt med hjemmetjenesten eller en del av hjemmetjenesten? Ring deres sentralbord på telefon 71 57 47 50 (mellom 08:00-15:00)

Hjemmetjenester