Helse- og mestringsteknologi

Helse- og mestringsteknologi er teknologi som gjør at du kan bo hjemme lengst mulig. Fra komfyrvakt og røykvarslere til dørsensorer og medisindispensere gjør helse- og mestringsteknologi at du kan leve bedre i ditt eget hjem, lenger.

Vi vil legge til rette for at du skal kunne bo hjemme lengst mulig. Derfor drøfter vi alltid helse og mestringsteknologi med deg som et førstevalg, og som en del av det vanlige helsetilbudet du får. 

Hva er helse og mestringsteknologi?

Bruk av velferdsteknologi/Helse og mestringsteknologi handler ikke om alder eller diagnose, men den enkelte sine behov. 

Filmer om velferdsteknologi/helse og mestringsteknologi (ks.no).

Helse- og mestringsteknologi blir definert som tekniske løsninger som kan være med på å øke en persons evner til å mestre egen hverdag, og bidra til økt trygghet og livskvalitet. Utstyret blir koblet opp til responssenteret fungerer som støtte til brukeren, pårørende og helsepersonell.  Det tekniske utstyret kan f.eks. gi påminnelse om å ta medisiner, varsle om fall, varsle dersom noen går ut om natten eller om det har oppstått vannlekkasje. Teknologien kan også bidra til at en person lettere kan holde kontakt med venner og familie. 

Helse- og mestringsteknologi kan brukes i hjemmet ditt eller på institusjonen der du bor.

Hva kan du gjøre selv?

Hvilke teknologier tilbyr Kristiansund kommune?

Hvem mottar varsler fra velferdsteknologi/Helse og mestringsteknologi?

De aller fleste varsel sendes til en døgnbemannet sentral (responssenteret) hvor helsepersonell svarer på dine alarmer. Teknisk tilstand på dine digitale hjelpemidler, som du har fått fra kommunen, vil også sende varsel dit. Dersom det er ikke er strøm på teknologien eller om mobilnettet er ute av drift, vil responssenteret sende melding om dette til personell som kan bistå med å rette opp feilen eller hjelpe deg til den er i orden igjen.

Hvem kan få tilbudet?

  • Du som har behov for helse og omsorgstjenester uavhengig av hvor du bor i kommunen.
  • Du som ønsker å være aktiv og bo hjemme.
  • Du som er motivert til å klare deg selv.

Hva koster det?

Dersom dette er nødvendig helsehjelp, er tilbudet gratis. Andre tiltak kan innebære kostnader for brukeren.

Hvordan søke?

Seksjon forvaltning, helse og omsorg tar imot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging ved behov.

Du kan søke via elektronisk søknadsskjema 

Når kan du vente svar?

Søknader blir fortløpende behandlet av Seksjon forvaltning, helse og omsorg. Du vil få et skriftlig og begrunnet svar på din søknad.

Du kan forvente svar innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Klage på vedtak?

Finner du grunn til å klage på vedtak er klagefristen fire uker fra denne er mottatt.

Klagen sendes til Seksjon forvaltning, helse og omsorg. Om vedtaket ikke blir omgjort blir klagen sendt til Statsforvalteren i Møre og Romsdal som klageinstans.