Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et heldøgns tilbud til personer som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen. Målet er at du skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. 

Søk hjemmesykepleie

Søk hjemmesykepleie ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer om du fyller vilkårene for å motta helsetjenester,  og vil sammen med deg finne den helsetjenesten som passer best for dine behov.

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleie gir hjelp og veiledning ved behov, til deg som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder:

  • Oppfølging og tilsyn
  • hjelp til administrering av medisiner
  • sårbehandling
  • prøvetaking, undersøkelser og injeksjoner
  • opplæring og veiledning
  • omsorg ved livets slutt


Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. Du må være avhengig av helsetjenester for å ivareta dine grunnleggende behov. Hjemmesykepleien kan være til god hjelp slik at du gjenvinner mestring i egen hverdag, og trygghet i livssituasjonen du befinner deg i.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Har du allerede hjemmesykepleie?

  • Ta kontakt med den roden du hører til, se "kontakt hjemmetjenesten"

Artikkelliste