Hjemmetjenesten har fått nye telefonnumre - gamle nummer er ute av drift

De gamle telefonnumrene til hjemmetjenesten er nå koblet fra. For oppdatert kontaktinformasjon se kontaktisene til hver rode. Telefonnumrene på rodene sine sider er oppdatert, og hjemmetjenesten sine brukere vil motta informasjon om endringen direkte fra hjemmetjenesten. Vi anbefaler at du ringer hjemmetjenestens sentralbord

Ønsker du å komme i kontakt med hjemmetjenesten eller en del av hjemmetjenesten? Ring deres sentralbord på telefon 71 57 47 50 (mellom 08:00-15:00)

Rode 2

Rode 2 dekker fra sentrum - Kirkelandet til øvre bydel

Har du spørsmål? Eller vil du ha kontakt med hjemmetjenesten?

Hjemmetjenesten har et sentralbord som er betjent fra 08:00 til 15:00. De kan svare på spørsmål, ta imot informasjon for hver rode og bistå med det du måtte trenge. 

Telefon: 71 57 47 50 for hjemmetjenesten sitt sentralbord

Utenom telefontiden kan du ringe Servicetorget sitt nummer 71 57 40 00, hvor de kan sette deg over til responssenteret. Utenom Servicetorget sin åpningstid går nummeret til vakttelefonen på Brann og Redning, som kan sette deg over til responssenteret. Responssenteret videreformidler informasjon til hjemmetjenesten.

Bilde av hva Rode 2 dekker

Kontakt avdelingsleder for Rode 2

Har du behov for å kontakte avdelingslederen til Rode 2? Vi anbefaler at du kontakter hjemmetjenesten sitt sentralbord for spørsmål og informasjon, på telefon 71 57 47 50 (mellom 08:00-15:00). Hvis du må kontakte avdelingsleder kan du gjøre det med denne kontaktinformasjonen:

Avdelingsleder Rode 2: Knut Grimstad Fornes
Telefonnummer: 71 57 45 39 (mandag - fredag: 11.00 -12.00 eller 13.00 -14.00) Merk at avdelingsleder ikke alltid vil være tilgjengelig i de oppgitte tidsrommene.

E-post: knut.grimstad.fornes@kristiansund.kommune.no