Budsjett 2024 og handlingsprogram 2024 - 2027

Budsjett for 2024 og handlingsprogram for 2024 - 2027 skal vedtas av bystyret i desember. I denne artikkelen finner du informasjon om budsjettforslaget.

Informasjonen legges ut fortløpende.

  • Formannskapets innstillende vedtak om budsjett til bystyret.
  • Saksdokumentene til saken, inkludert selve handlingsprogrammet.
  • Innspill og uttalelser til budsjettforslaget
  • Spørsmål og svar til budsjettforslaget

Link til ulike dokumenter

Handlingsprogram 2024-2027. Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Kommunedirektørens forslag. (PDF, 4 MB)

Via denne linken finner du dokumenter til sak 18/23 Handlingsprogram 2024-2027 som ble vedtatt i Formannskapet 21.november 2023.

Betalingssatser 2024 (PDF, 663 kB)

Budsjettskjema 2B Bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd 2024 - 2027 (PDF, 591 kB)

Vedtak i Formannskapet 21.november

Formannskapet vedtok i møte den 21.11 2023 å legge “Handlingsprogram 2024-2027 - Budsjett 2024 og økonomiplan 2023-2027” på høring, offentlig ettersyn fra 21.11 - 05.12.2023. Send høringssvar til postmottak@kristiansund.kommune.no

Innspill og uttalelser til budsjettforslaget

Innspill til budsjettforslaget kan sendes på epost til Bysekretær Kristin Heggelund og merkes «Innspill budsjettforslag».

Spørsmål og svar publiseres på denne siden fortløpende og så raskt de har blitt svart ut.

Informasjon her vil tilkomme etterhvert som den er klar for publisering.

Spørsmål og svar til budsjettforslaget

Her publiseres spørsmålene som kommer i forbindelse med budsjettforslaget for 2023.
Spørsmålene med tilhørende svar publiseres så raskt de er klare.

Spørsmål og svar til budsjettet for 2024

Artikkelliste