Det går mot en tradisjonell 17. mai i Kristiansund. Akkurat nå ser det til og med ut til at været er med oss.

Mandag 14. mai blir det vannløst en liten periode i Fagerlia på Frei. Vi skal utføre utbedringer på ledningsnettet.

Siv Aksnes og Guri Berge er forebyggende team i Kristiansund kommune. De jobber med rusforebygging blant ungdom. Statistikk og erfaring viser at dette er et tilbud det er behov for.

I morgen blir det vannløst en periode på Innlandet. 

Sitkagran er det mest utplantede utenlandske treslaget i Norge. Treslaget evner å spre seg ut av plantede områder og til omkringliggende natur. Det brukes årlig store ressurser på å fjerne både plantede og spredde bestander av sitkagran fra verneområder.

Mai er en travel måned for de som driver med renovasjon. Det er mange røde dager, og disse skal kjøres inn. Dette betyr igjen at vi ser oss nødt til å redusere aktiviteten på gjenbrukshallen i mai.

Friskliv og mestring har den siste tiden utdannet sju frivillige instruktører til programmet «Sterk og stødig». Instruktørene skal fronte et nytt tilbud for bedret folkehelse på bydelsnivå.

Mandag brukte elever og lærere på Atlanten Ungdomsskole på å rydde i nærmiljøet. Godt vær ga god innsats.

Kristiansund kommunes egen HMS-pris ble fredag tildelt Kristiansund brann- og redningsvesen for godt og systematisk HMS-arbeid.

Den nye leke- og klatreplassen mellom biblioteket og Caroline er ferdig i løpet av dagen. Den er klar til bruk når gatefesten arrangeres i morgen. Ta med ungene og prøv den nye lekeplassen.