19 cruiseskipanløp i 2018

Forberedelsene til neste års cruisebåtsesong er godt i gang, og så langt er det ventet 19 anløp med totalt rundt 22 000 passasjerer. Det første skipet kommer 23. april og det siste 1. november.

Innspurt på årets StikkUt!-sesong

Det er nå innspurt på årets StikkUt!-sesong og du kan registrere turer fram til 1. november. God tur!

Flott nærmiljøanlegg ved Allanengen skole

Allanengen skole  har i løpet av de siste tre årene fått tre nye nærmiljøanlegg, finansiert gjennom spillemiddelordningen og lokale bidragsytere. Dette har blitt til etter aktiv innsats og i nært samarbeid mellom skolens ledelse, foreldrene og kommunens tekniske tjenester 

Informasjonsbladet Kristiansund – oktober 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert oktober -nummeret 2017.

Vannavstenging i deler av Dalegata onsdag 11. oktober

På grunn av arbeid med vannledningen blir vannet avstengt i deler av Dalegata (fra rundkjøringen og ned mot Melkvikan) onsdag 11. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over formiddagen.

Ny belysning på Varden

Belysningen på Varden har lenge vært moden for utskifting. Etter initiativ fra «Gamle Kripos» og Brystkreftforeningen, samt bistand fra West Elektro og NEAS har kommunens tekniske enhet nå fått skiftet ut lysene. Før var det 3 armaturer på til sammen 3000 watt. Nå er det 7 LED-armaturer på i alt 350 watt som lyser opp. I forbindelse med «Rosa sløyfe» aksjonen blir det en «Nye lys på Varden markering» torsdag 5. oktober klokken 19.30.  Da får Varden rosa belysning.

Vannavstenging i deler av Dalegata tirsdag 3 oktober

På grunn av arbeid med vannledningen blir vannet avstengt i deler av Dalegata (fra rundkjøringen og ned mot Melkvikan) tirsdag 3. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over formiddagen.

Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 3. oktober

Møtet begynner klokken 9.00 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles

Offisiell åpning av ny bro til Meløya torsdag 28. oktober

Torsdag 28. september klokken 13 er det offisiell åpning av den nye brua mellom Bentneset og Meløya på Goma. Snorklipper er ordfører Kjell Neergaard.

Vannavstenging i området ved Bolgvatnet torsdag 28. september

På grunn av arbeid med ledningsnettet i Sommerfjøsvollen blir det vannavstenging for beboerne ved Bolgvantnet torsdag den 28. september fra kl. 09 00 og utover dagen.