Oppgradering av Visma mandag 16. desember

Visma Enterprise oppdateres mandag 16. desember fra klokken 13.00 og ut dagen. Systemet blir utilgjengelig i tidsrommet oppdateringen pågår.

Tiltaksplan for sykkel, Kristiansund kommune 2021-2024 – høring og offentlig ettersyn

Det skal bestemmes hvilke tiltak for sykkel som skal prioriteres i perioden 2021-2024. Tiltaksplanen vil legges til grunn for årlig prioritering av sykkeltiltak i planperioden. Plana utarbeides av kommunalteknikk, og vil være førende for tiltak som skal gjennomføres per år.

Høring om badeplasser i Kristiansund

Hoved utvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok i møte 5. desember i sak 2019/03234 at «Foreslått endringer til overvåkning av badeplasser omkring Kristiansund» skal legges ut til høring i fire uker.

Utlysning: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - frist 13. desember

Her kan du lese hele utlysningen og søke. Bufdir lyser ut midler til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.  Søknadsfrist : 13. desember 2019. Mål : Å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

Vinterskilting 2019-2020

I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte gater for å lette vintervedlikeholdet av kommunale veier.

Dokumenter til rådmannens budsjettforslag

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023.    

Forslag til politisk møteplan 2019-2020

Her kommer forslaget til ny politisk møteplan for 2019-2020. MØTEPLAN 2019-20 (PDF, 89 kB)  

Tid for årets influensavaksinering

Vaksinasjon mot sesonginfluensa og lungebetennelse i Kristiansund kommune torsdag 24.10.19 klokken 09.00 – 17.30 og fredag 25.10.19 klokken 09.00 – 15.00, på Helsehuset.

Kurs hos byggesak

Onsdag 25. september bil kundemottaket til byggesak være stengt på grunn av kurs. Vanlig åpning igjen fra torsdag 26. september. 

Åpningstider valglokalene

I dag åpner valglokalene for kommune- og fylkestingsvalget 2019. I Kristiansund åpner lokalene søndag klokken 16.00 og holder åpent fram til 20.00. Mandag åpnes lokalene 09.00 og holdes åpne fram til 20.00.