Teststasjonen for korona avvikles fra 1.juni 2022

Endringer i forhold til hvordan forholde seg til luftveissymptomer.   

Sommerskolen 2022 - brosjyre

Denne sommeren er det flere lag og foreninger i Kristiansund som har sommerskole. Fysisk brosjyre er distribuert til skolene. Under finner du digital brosjyre på norsk og engelsk.  OBS: Påmelding skjer til hver enkelt arrangør.   

Hvordan er det å sykle i Kristiansund kommune?

Hva synes du om tilretteleggingen for sykling i Kristiansund kommune? Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i ut ifra et brukerperspektiv. Den vil være åpen 1. juni – 31. juli.  

Hva gjør Byingeniøren i Kristiansund kommune?

Enhetsleder Kommunalteknikk, Eivind Raanes, skal fra i sommer av tre inn i pensjonistenes rekker. Dette medfører at denne spennende jobben er ledig for den som har riktig kompetanse og ønske om å bidra til å løse disse kommunale viktige oppgavene. I 2017 ble tittelen Byingeniør endret til enhetsleder og enheten fikk navnet Kommunalteknikk. Men oppgavene er de samme.  

Oppstart av Gripruta i regi av Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen i dag

Sesongstart, for Gripruta, ble etter oppsatt plan, i dag 27.mai kl 1030.  

Offisiell åpning av hundeparken i Kristiansund i dag

Hundeluftegården i Kristiansund har vært åpen en god stund, men i dag ble den offisielt åpnet ved byingeniøren, parksjefen og prosjektleder hos entreprenøren.    

Oppstart for detaljregulering av ny barneskole på Goma

I henhold til Plan og bygningslovens §12-8 melder Norconsult om oppstart detaljregulering av gnr. 9, bnr. 68 (hovedeiendommen) samt tilliggende veiareal, boliger og friområder i nærområdet som blir berørt av planarbeidet.  

Behov for møbler og inventar til ukrainske flyktninger

De flyktningene som har kommet til Kristiansund har behov for møbler og inventar til sine boliger.  

Ny tilskuddsordning

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet  

Ny ordning for å inkludere flere barn og unge i idrett og friluftsliv

200 millioner skal fordeles til tiltak som inkluderer flere barn og unge i idrett og friluftsliv.