Program 17. mai 2020

Det blir en annerledes feiring av 17. mai i år, men vi håper like fullt at alle får en flott dag. Her er programmet for årets feiring.

Retningslinjer og koronavettregler for idrett og kultur fra 7. mai

Helsedirektoratet har kommet med forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer, som per i dag gjelder t.o.m. 15. juni.  Les mer på helsedirektoratet.no.    

Forsinket publisering av post fra plan og byggesak

På grunn av feil ved integrasjonen mellom fagsystemet for plan- og byggesaker og arkivet, er det dessverre en del post som publiseres på postlisten med forsinket dato. Dokumentsenteret sammen med plan og byggesak jobber i lag med vår systemleverandør for å løse denne utfordringen.

Offentlig postjournal (postliste)

Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat. I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal.

Betaling av barnehage- og SFO-regning

KS er på vegne av kommunene  i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO skal håndteres når tjenestene er stengt som følge av koronaviruset.

Restriksjoner på arrangement i Kristiansund

Kristiansund kommune innfører forbud mot arrangement og samlinger med over 500 mennesker. 

Det kan komme endringer i tjenestetilbudet

De som mottar tjenester fra hjemmetjenesten, kan de neste månedene oppleve at tjenestene endres. Alle skal ha tilgang til nødvendig helsehjelp, men personell kan bli omdisponert.

Søk tilskudd fra kulturmidlene innen 1. april

Kulturmidlene deles ut til lag, foreninger og organisasjoner som har kunst, kultur, idrett og friluftsliv som sin hovedoppgave/hovedformål.     Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her. Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her. Husk å sette deg inn i  gjeldene retningslinjer (PDF, 132 kB)  før du søker.  

Koronaviruset: Når skal du kontakte lege?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og  har vært i  et  område med vedvarende spredning av koronaviruset  de siste 14 dagene, eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Rullering handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023

Formannskapet vedtok 11.2.2020 at forslag til rullering av Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023, legges ut på offentlig høring i henhold til PBL § 11-2. Frist for innspill til handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet er 30. mars 2020.