Kristiansund kommune og fylket, gjennom Prosjektet «Byen som regional motor» rehabiliterer øvre Vågen. Entreprenør er Alvheim Maskinstasjon AS

Vi har tatt sommerens siste badevannsprøver rundt Kristiansund og utførte den årlige vurderingen av resultatene. Vannet blir testet for e.coli og intestinale enterokokker.

I forbindelse med vann- og avløpsprosjektet på Innlandet så vil det bli stengt for trafikk på to plasser i Wessels gate fra uke 33 og til starten av oktober

Her finner du saksframlegget til rådmannen i Spareprosjekt 2020-2022, inkludert vedlegg.

Det går mot en tradisjonell 17. mai i Kristiansund. Akkurat nå ser det til og med ut til at været er med oss.

Vi er kommet til den stille uken. Her er åpningstidene for de kommunale tjenestene:

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret i møte 9. april.

Det har oppstått et vannledingsbrudd som medfører at område på Røssern er uten vann.

Utbedringsarbeider er startet og vannet vil bli satt på så snart dette er mulig.

Her kan du lese eiermeldingen fra Kristiansund kommune, vedtatt i bystyret 18..12.2018.