Barmanhaugen

2018 - Ny heis og inngangsparti

Barmanhaugen
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Kaptein Bødtkers gate 10
Kostnadsramme: Kr 16.500.000,-
Størrelse: 150 m²
Investeringsvedtak: Politisk sak 16/99, 17/85, 17/99, 18/38, 18/60
Byggestart: Mai 2018
Ferdigstillelse: November 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: Strand & Stubø Entreprenører AS
Prosjektleder: Knut Andreas Stai

 

Barmanhaugen bo- og servicesenter skal utvides med ny heis. Det skal i tillegg bygges et tilbygg som kompensasjon for arealet som forsvinner som følge av nytt inngangsparti. Ny heis skal bygges inntil dagens bygg fra 1. etasje til og med 6. etasje.

Tilbygget vil ligge sør for dagens vestibyle i 1. etasje. Det vil etableres en ny rollestolrampe ved den nye hovedinngangen. Denne vil være utvidet slik at to rullestoler kan passere hverandre.

I kjelleren vil det bli etablert en større damegarderobe, samtidig som eksisterende dame- og herregarderobe, samt korridor, vil bli pusset opp. Bygget vil i tillegg bli oppgradert med hensyn til brann og adgangskontroll.