Nye lokaler til Barn, familie og helse

2020 - Oppussing/tilpasning

Nye lokaler til Barn, familie og helse
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Kongens Plass 1,  Tinghuset
Størrelse:  Ca. 1300 m²
Byggestart: Januar 2020
Ferdigstillelse: Mai 2020
Entrepriseform: Utført på rammeavtaler
Prosjektleder: Kjell Gunnar Gjersvold


Oppussing og tilpasninger av  2. og 3. etasje på Kongens Plass 1, Tinghuset, for enheten  Barn, familie og helse, som omfatter Helsestasjon, Skolehelsetjenesten, Jordmor, Vaksinasjonskontor, Fysioterapi for barn og unge, Psykisk helsetjeneste for barn og familier, Flyktinghelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom. Dette er en samlokalisering av tjenester som tidligere hadde tilhold på Frei helsehus og Helsehuset på kaia.