Rokilde

2021 - Nybygg, omsorgsboliger/ bofelleskap / dagsenter 

Rokilde
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Politim. Bendiksensgate 54
Kostnadsramme: Ca. Kr 300.000.000,-
Størrelse: Ca. 8500 m²
Investeringsvedtak: PS 17/99
Byggestart: Riving påbegynt mai 2018
Ferdigstillelse: Ca. 15.01.2021
Entrepriseform: Samspillskontrakt - Totalentreprise
Entreprenør, rivearbeider: Norsk Saneringsservice AS
Entreprenør, byggearbeider: Betonmast Hæhre Røsand AS
Prosjektleder: Dagfinn Jarp

Eksisterende Rokilde rives ned til bærende betong (dekker, vegger, søyler). Nybygget skal inneholde 38 omsorgsleiligheter, dagsenter og administrasjon i første etasje, og verksted, lager m.m. i underetasjen. Det skal bygges ny hovedinngang, med trapp og heis til alle etasjer. Utvendig bygges en sansehage, nye parkeringsplasser m.m. Dersom den økonomiske rammen holder, skal det bygges en overbygd gangveg fra Rokilde til Kringsjå sykehjem, og videre til Storhaugen Helsehus.