Bergan sykehjem

Bergan Sykehjem ligger flott til på utsiktspunktet ”Bergan” på Nordlandsøya. Sykehjemmet har fine og trygge uteområder, og har luftige fellesareal inne samt en egen restaurant. 

Sykehjemmet er delt opp i tre avdelinger

 • En somatisk langtidsavdeling med 15 plasser
 • To skjermede avdelinger for personer med demens med tilsammen 40 plasser
 • Vi har demenskoordinator og demensteam
 • Egen lege med hovedarbeidsområde innen demens og geriatri
 • Alle har enerom

 

Kompetanse

Vi har god fagkompetanse. Ansvarlig sykepleier er alltid tilgjengelig. Vi har en fast sykehjemslege, samt fysioterapeut, og ergoterapeut ved behov. Vi har tilgang på prestetjenester og samarbeider med spesialisthelsetjenesten. Sykehjemmet er lærebedrift for lærlinger i helsearbeiderfaget, og vi har et tett samarbeid med Høgskolen i Molde.


Tilbud

 • Restaurant (under oppsetting)
 • Skjermet uteområde
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Fysioterapeut v/ behov
 • Ergoterapeut v/ behov
 • Aktivitør
 • Seremonirom

Vår middag leveres fra kjøkkenet ved Storhaugen helsehus. Vi lager frokost, lunsj og kveldsmat selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

 

Aktiviteter

Vi tilbyr forskjellige aktiviteter og kulturarrangementer på sykehjemmet. Vi har et godt samarbeid med barnehagen i nabolaget som deltar på ulike aktiviteter og møtepunkt. En gang pr. måned har vi storarrangement i kantinen for hele Bergan. Vi har tilbud om konserter, bingo, sittedans, bowling, turgåing, og lesegrupper. Bergan disponerer minibuss og har fast bussturer og aktivitetsdager flere ganger pr. år. Høytidene blir markert med blant annet julebord og baking. Daglig bidrar pasientene med forefallende arbeid i avdelingen.

 

Transport og parkering

Muligheter for parkering på parkeringsplass tilknyttet sykehjemmet. Handicap-parkering ved hovedinngang. 

 

1. etasje dementavdeling - Melkvikan/ Ohrvikan

 • Melkvikan dag 71574617
 • Ohrvikan dag 71 57 46 14
 • Melkvikan/ Ohrvikan  natt 2200-0700 71 57 51 72 

Avdelingssykepleier

 

2. etasje langtidsavdeling - Bjønnahaugen/ Stormvarselet

 • Bjønnahaugen dag 71 57 46 47
 • Stormvarselet dag 71 57 46 18
 • Natt kl. 22.00 - 07.00 71 57 51 73

 

Avdelingssykepleier 

 

 

2. etasje dementavdeling - Nordholmen

 • Telefon 71 57 46 19
 • Natt kl. 22.00 - 07.00 71 57 51 75

Avdelingssykepleier

 

 

2. etasje dementavdeling - Nordsundet/ Dalasundet

 • Nordsundet 71 57 46 23
 • Dalasundet 71 57 46 26
 • Natt kl. 22.00 - 07.00  71 57 51 74

 

Avdelingsykepleier 

 

 

Brukerråd ved Bergan sykehjem:

 

Ønsker du å søke sykehjemsplass? 

Klikk her for å søke sykehjemsplass

 

Hva koster sykehjemsplass? 

Klikk her for å se satser

 

Enhetsleder - Enhet sykehjem:


Administrasjon- og fagleder - Enhet sykehjem:

 

Åpningstider

Døgnåpent for pårørende alle dager. 
Stilletid mellom kl 1400-1500

Adresse

Bergan sykehjem
Ole Vigs gate 20
6516 Kristiansund