Kristiansund voksenopplæring

Kristiansund voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Ved Kristiansund voksenopplæring får over 200 deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud.

Skolen tilbyr norskopplæring på alle nivåer, fra alfabetisering til B2, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger.

I tillegg driver vi grunnskoleopplæring for voksne i fem primærfag.

Vi er godkjent arrangør av Norskprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven, og har i de senere årene har vi deltatt i flere internasjonale skole-prosjekter. For tiden er vi engasjert i to ulike Erasmus-prosjekter:  

 • Intercultural Skills and Learning Activities for New Development (et partnerskapsprosjekt)
 • Migrant Teaching, Training and Management (et mobilitetsprosjekt)

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med gode parkeringsforhold, og er lett tilgjengelige med kollektivtransport.
Vi tar inn søkere fortløpende, og kan også skreddersy norskkurs etter bedrifters ønske.


Påmelding til norskkurs


NEW COURSES - BASIC NORWEGIAN + B1/B2 from JANUARY 2021

 

Beginner's day-time course, 20 lessons a week, starting MONDAY 18 JANUARY at 09.00

Beginner's course (evening class, 6 lessons a week, on two evenings) starting TUESDAY 26 JANUARY at 17.30  

NB! Depending on sufficient number of participants.

B1/B2 daytime course, 4 lessons once a week starting WEEK 3 at 09.00. Requirement: B1-level before attending.
All courses run until mid June.

For more information give us a ring or send us an email at kvo@kristiansund.kommune.no

For registration / online enrollment, click “Klikk her for å melde deg på norskkurs” below!

 

NORSKKURS FOR NYBEGYNNERE + B1/B2-kurs  fra JANUAR 2021

 

Nye norskkurs vårsemesteret 2021 med oppstart i uke 3:
-Nybegynnerkurs på dagtid, 20 timer pr uke (starter mandag 18.januar kl 09.00)
-B1/B2-kurs på dagtid, 4 timer 1 dag pr uke, starter i uke 3. Forutsetter B1-nivå før kursstart.

Nytt norskkurs med oppstart tirsdag 26.januar 2021 (kveldskurs, NB! kun ved tilstrekkelig antall påmeldte).

-Nybegynnerkurs, 6 timer over 2 kvelder pr uke

 

Priser norskkurs Høst 21 – gjelder for hele semesteret:

Norskkurs dagtid:                16.600 inkl. lærebøker
Norskkurs kveldstid:            10.900 inkl. lærebøker
Norskkurs B1-B2 dagtid:       6.500 ekskl. lærebøker

Registrering / påmelding: Klikk på knappen under!

 

 

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Søknad til grunnskoleopplæring

Søknadsfrist for skoleår 2021/2022 31. mai 2021
Etter fristen: Søknader kan bli vurdert fortløpende

Klikk her for å søke grunnskoleopplæring


Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er et prosjekt i regi av Kristiansund kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Målsettingen for prosjektet er å støtte innvandrerkvinner i å komme ut i arbeid eller utdanning.

Målgruppe:

Hjemmeværende innvandrerkvinner som

 • Er mellom 18 og 55 år
 • Er motivert til å gå ut i arbeid eller utdanning
 • Har oppholdstillatelse i Norge
 • Ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning
 • Har behov for grunnleggende kvalifisering
 • Ikke er avhengig av sosialhjelp
 • Ikke har deltatt i introduksjonsprogrammet de to siste årene

Jobbsjansen tilbyr:

 • Utarbeiding av en individuell plan
 • Tett oppfølging
 • Individuelle samtaler
 • Gruppeundervisning og temabaserte kurs om arbeidslivet, jobbsøking, karriereplan, helse og «byen vårres».
 • Tilrettelagt norskopplæring
 • Nettverk
 • Bedriftsbesøk
 • Tett oppfølging i praksis
 • Lønn under deltakelse i prosjektet

Kontaktinformasjon

Kristiansund voksenopplæring
E-post
Telefon 71 57 59 70

Åpningstider

Mandag - fredag:
0800-1500

Telefontid 09:00 – 13.00

Adresse

Industriveien 18
6517 Kristiansund