Kristiansund voksenopplæring

Kristiansund voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Ved Kristiansund voksenopplæring får over 200 deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud.

Skolen tilbyr norskopplæring på alle nivåer, fra alfabetisering til B2, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger.

I tillegg driver vi grunnskoleopplæring for voksne i fem primærfag.

Vi er godkjent arrangør av Norskprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven, og har i de senere årene deltatt i to internasjonale skole-prosjekter:  

 • Intercultural Skills and Learning Activities for New Development (et partnerskapsprosjekt)
 • Migrant Teaching, Training and Management (et mobilitetsprosjekt)

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med gode parkeringsforhold, og er lett tilgjengelige med kollektivtransport.
Vi tar inn søkere fortløpende, og kan også skreddersy norskkurs etter bedrifters ønske.


Påmelding til norskkurs

NYE NORSKKURS FRA JANUAR 2022 / NEW COURSES IN NORWEGIAN FROM JANUARY 2022!

Nybegynnerkurs på dagtid, 20 timer pr uke, starter mandag 17. januar kl 09.00.
Beginner's daytime course, 20 lessons a week, starting Monday 17 January at 09.00.

B1/B2-kurs på dagtid, 4 timer 1 dag pr uke, starter onsdag 26. januar. Forutsetter B1-nivå før kursstart.
B1/B2 daytime course, 4 lessons once a week is starting Wednesday 26 January at 08.55.

A1 à A2 kurs på kveldstid, to kvelder i uka, til sammen 6 timer hver uke, starter tirsdag 25. januar hvis tilstrekkelig antall påmeldte. Passer for alle som forstår noe norsk fra før, kartlegging foretas.
A1 à A2 evening course (6 lessons a week, on two evenings) is starting Tuesday 25 January if sufficient number of participants. Suitable if you have some basic knowledge of Norwegian.

MELD DEG PÅ VED Å KLIKKE PÅ LINKEN «KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ NORSKKURS»
RING OSS ELLER SEND OSS EN EPOST TIL KVO@KRISTIANSUND-KOMMUNE.NO OM DU HAR SPØRSMÅL.

For registration / online enrollment, click “Klikk her for å melde deg på norskkurs” below.
For more information give us a ring or send us an email at kvo@kristiansund.kommune.no

Registrér deg ved å følge linken «Klikk her for å melde deg på norskkurs» under.

 

Priser norskkurs VÅRSEMESTERET 2022 – gjelder for hele semesteret:

Norskkurs dagtid:                16.600 inkl. lærebøker
Norskkurs kveldstid:            10.900 inkl. lærebøker
Norskkurs B1-B2 dagtid:       6.500 ekskl. lærebøker

Registrering / påmelding: Klikk på knappen under!

 

 

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Søknad til grunnskoleopplæring

Søknadsfrist for skoleår 2022/2023 31. mai 2022
Etter fristen: Søknader kan bli vurdert fortløpende

Klikk her for å søke grunnskoleopplæring


Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er et prosjekt i regi av Kristiansund kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Målsettingen for prosjektet er å støtte innvandrerkvinner i å komme ut i arbeid eller utdanning.

Målgruppe:

Hjemmeværende innvandrerkvinner som

 • Er mellom 18 og 55 år
 • Er motivert til å gå ut i arbeid eller utdanning
 • Har oppholdstillatelse i Norge
 • Ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning
 • Har behov for grunnleggende kvalifisering
 • Ikke er avhengig av sosialhjelp
 • Ikke har deltatt i introduksjonsprogrammet de to siste årene

Jobbsjansen tilbyr:

 • Utarbeiding av en individuell plan
 • Tett oppfølging
 • Individuelle samtaler
 • Gruppeundervisning og temabaserte kurs om arbeidslivet, jobbsøking, karriereplan, helse og «byen vårres».
 • Tilrettelagt norskopplæring
 • Nettverk
 • Bedriftsbesøk
 • Tett oppfølging i praksis
 • Lønn under deltakelse i prosjektet

Kontaktinformasjon

Kristiansund voksenopplæring
E-post
Telefon 71 57 59 70

Åpningstider

Mandag - fredag:
0800-1500

Telefontid 09:00 – 13.00

Adresse

Industriveien 18
6517 Kristiansund