Kristiansund voksenopplæring

Kristiansund voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Ved Kristiansund voksenopplæring får over 200 deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud.

Skolen tilbyr norskopplæring på alle nivåer, fra alfabetisering til B2, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger.

I tillegg driver vi grunnskoleopplæring for voksne i fem primærfag.

Vi er godkjent arrangør av Norskprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven, og har i de senere årene har vi deltatt i flere internasjonale skole-prosjekter. For tiden er vi engasjert i to ulike Erasmus-prosjekter:  

 • Intercultural Skills and Learning Activities for New Development (et partnerskapsprosjekt)
 • Migrant Teaching, Training and Management (et mobilitetsprosjekt)

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med gode parkeringsforhold, og er lett tilgjengelige med kollektivtransport.
Vi tar inn søkere fortløpende, og kan også skreddersy norskkurs etter bedrifters ønske.


Påmelding til norskkurs

Dagkurs i norsk starter mandag 19.august, alle nivåer.
Påmelding via linken over!
Daytime course in Norwegian to begin Monday 19. August, all Levels.
Enlist via link above!

Kveldskurs i norsk – forhåndspåmelding mottas via linken over.
Kurset og oppstartsdato blir bekreftet ved tilstrekkelig antall påmeldte.
Evening course in Norwegian – please pre-register via link above.
The course will be confirmed and the startup date announced when we have a sufficient number of participants.


Kursavgift - høstsemester 2019

Kristiansund voksenopplæring - kursavgift
Kurs Pris Del opp i to Del opp i tre Bøker
Dag 14.200,- 7.100,- 4.734,- inkludert
Kveld 9.400,- 4.700,- 3.134,- inkludert
B2 - Dag 7.100,- 3.550,- kommer i tillegg
B2 - Kveld 5.000,- 2.500,- kommer i tillegg
 • Gjelder perioden 19/28. august 2019 – 17.januar 2020
 • B2 kurs kan dele opp maksimum i to og bøker kommer i tillegg.
 • Semesteravgift faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 20.
 • NB! Påmelding er blindende. Semesteravgiften må betales selv om semesteret ikke fullføres.

 

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Søknad til grunnskoleopplæring

Søknadsfrist for skoleår 2019/2020 15. mai 2019
Etter fristen: Søknader kan bli vurdert fortløpende

Klikk her for å søke grunnskoleopplæring


Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er et prosjekt i regi av Kristiansund kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Målsettingen for prosjektet er å støtte innvandrerkvinner i å komme ut i arbeid eller utdanning.

Målgruppe:

Hjemmeværende innvandrerkvinner som

 • Er mellom 18 og 55 år
 • Er motivert til å gå ut i arbeid eller utdanning
 • Har oppholdstillatelse i Norge
 • Ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning
 • Har behov for grunnleggende kvalifisering
 • Ikke er avhengig av sosialhjelp
 • Ikke har deltatt i introduksjonsprogrammet de to siste årene

Jobbsjansen tilbyr:

 • Utarbeiding av en individuell plan
 • Tett oppfølging
 • Individuelle samtaler
 • Gruppeundervisning og temabaserte kurs om arbeidslivet, jobbsøking, karriereplan, helse og «byen vårres».
 • Tilrettelagt norskopplæring
 • Nettverk
 • Bedriftsbesøk
 • Tett oppfølging i praksis
 • Lønn under deltakelse i prosjektet

Kontaktinformasjon

Kristiansund voksenopplæring
E-post
Telefon 71 57 59 70

Åpningstider

Mandag - fredag:
0800-1500

Adresse

Industriveien 18
6517 Kristiansund