Kristiansund voksenopplæring

Kristiansund voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Ved Kristiansund voksenopplæring får over 200 deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud.

Skolen tilbyr norskopplæring på alle nivåer, fra alfabetisering til B2, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger.

I tillegg driver vi grunnskoleopplæring for voksne i fem primærfag.

Vi er godkjent arrangør av Norskprøven, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven, og har i de senere årene har vi deltatt i flere internasjonale skole-prosjekter. For tiden er vi engasjert i to ulike Erasmus-prosjekter:  

 • Intercultural Skills and Learning Activities for New Development (et partnerskapsprosjekt)
 • Migrant Teaching, Training and Management (et mobilitetsprosjekt)

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med gode parkeringsforhold, og er lett tilgjengelige med kollektivtransport.
Vi tar inn søkere fortløpende, og kan også skreddersy norskkurs etter bedrifters ønske.


Påmelding til norskkurs


DAGKURS våren 2020 starter mandag 20.januar. Det er ledige plasser på alle nivåer, med unntak av nybegynnernivå.
DAYTIME COURSES/new semester starts Monday 20 January. Availability in all classes/levels, except beginners level.
Tuition 20 lessons per week.

KVELDSKURS med oppstart i januar 2020  / EVENING CLASSES starting in January 2020

NYBEGYNNERKURS I NORSK (mandager og torsdager)
OBS! DETTE KURSET ER FULLTEGNET OG DESSVERRE STENGT FOR ETTERPÅMELDING.
BEGINNERS COURSE IN NORWEGIAN (Mondays and Thursdays)
OBS! THIS COURSE IS FULL AND UNFORTUNATELY CLOSED FOR NEW ENTRIES.

B2-KURS (for deltakere på B1-nivå eller høyere), 1 kveld/3 timer pr uke (tirsdager), oppstart tirsdag 28.januar
B2 COURSE (for participants with a good knowledge of Norwegian (B1-level)) Every Tuesday from 28.January, 18.00-20.35

 


Kursavgift - vårsemester 2020

Kristiansund voksenopplæring - kursavgift
Kurs Pris Del opp i to Del opp i tre Bøker
Dag 14.200,- 7.100,- 4.734,- inkludert
Kveld 9.500,- 4.750,- 3.167,- inkludert
B2 - Kveld 5.000,- 2.500,- kommer i tillegg
 • Gjelder perioden 20./28. januar 2020– 19.juni 2020
 • B2 kurs kan dele opp maksimum i to og bøker kommer i tillegg.
 • Semesteravgift faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 20.
 • NB! Påmelding er blindende. Semesteravgiften må betales selv om semesteret ikke fullføres.

 

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Søknad til grunnskoleopplæring

Søknadsfrist for skoleår 2020/2021 31. mai 2020
Etter fristen: Søknader kan bli vurdert fortløpende

Klikk her for å søke grunnskoleopplæring


Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er et prosjekt i regi av Kristiansund kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Målsettingen for prosjektet er å støtte innvandrerkvinner i å komme ut i arbeid eller utdanning.

Målgruppe:

Hjemmeværende innvandrerkvinner som

 • Er mellom 18 og 55 år
 • Er motivert til å gå ut i arbeid eller utdanning
 • Har oppholdstillatelse i Norge
 • Ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning
 • Har behov for grunnleggende kvalifisering
 • Ikke er avhengig av sosialhjelp
 • Ikke har deltatt i introduksjonsprogrammet de to siste årene

Jobbsjansen tilbyr:

 • Utarbeiding av en individuell plan
 • Tett oppfølging
 • Individuelle samtaler
 • Gruppeundervisning og temabaserte kurs om arbeidslivet, jobbsøking, karriereplan, helse og «byen vårres».
 • Tilrettelagt norskopplæring
 • Nettverk
 • Bedriftsbesøk
 • Tett oppfølging i praksis
 • Lønn under deltakelse i prosjektet

Kontaktinformasjon

Kristiansund voksenopplæring
E-post
Telefon 71 57 59 70

Åpningstider

Mandag - fredag:
0800-1500

Adresse

Industriveien 18
6517 Kristiansund