Matombringing

 

Hvem kan få tilbudet

Tilbudet er for hjemmeboende eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

 

Hva koster det

Måltid
Måltid Pris
Middagsporsjon - hjemmelevering 100,- per måltid
Lunsj 25,- pr måltid
Dessert 20,- pr måltid
Måltidsabonnement. Gjelder pr. tiden for Rokilde og Barmanhaugen bofellesskap. Makspris 4800,- per mnd.


Hvordan søke

Klikk her for å søke middagsombringing

 

Utlevering

Middag blir utlevert tre dager i uken fra kommunalt kjøkken.

Artikkelliste