Kontaktpunkt om du skulle ha behov for noen å snakke med

I forbindelse med hendelsen i helgen har vi samlet litt informasjon om hvordan du kan få komme i kontakt med ulike tjenester, dersom du skulle ønske det.  

Utdeling av medalje til Jan Erling Kanck

Forrige uke fikk veteran Jan Erling Kanck tildelt medalje for sin innsats i UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon)   

Stikk UT! krus/skåler for 2022

Nå er Stikk UT! krusene og skålene klare for sine nye eiere. 

Ordførerens nyttårstale 2022

I år som i fjor holder ordfører Kjell Neergaard årets nyttårstale digitalt. Her får du høre om det som har skjedd i Kristiansund gjennom året, om frivillighetens år, og hva ordføreren tenker vil skje de nærmeste årene i og med Kristiansund. 

God jul fra Kristiansund kommune

Julehilsen fra Kristiansund kommune.  

Samarbeider om bypakke i Kristiansund

Fredag 16. desember var representanter fra Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen hadde felles befaring for å bli kjent med hverandres prosjekter i Bypakke Kristiansund.   

Midler søkt om og innvilget - til utvikling og læring til det beste for den oppvoksende slekt.

Enhetsleder for barnehage- og opplæringstjenesten Elin Mari Strømsholm har søkt om midler fra ERASMUS+ til prosjektet «Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv». Hun fikk innvilget 700 000,- kroner. I høst har mange fra barnehage- og opplæringstjenesten vært på studietur. Noen besøkte skoler i Polen og andre besøkte skoler i Finland. Til våren planlegges det tur til Sverige og til Spania.  

Vanskelige kjøre- og gåforhold i Krisitansund, alt brøytemannskap er ute

Det er vanskelige kjøreforhold i hele kommunen. Alt av tilgjengelig mannskap og maskiner er ute og brøyter/strør. Kollektivtraséer og hovedveier blir prioritert først. Husk å både kjøre og sko seg etter forholdene.   

Mønsås for Atlanten stadion

Mandag 19. desember arrangerte IL Norodd og Kristiansund kommune mønsås for byggerne av Atlanten stadion sitt tribunebygg. Dette tradisjonsrike måltidet er en takk til arbeiderne og markerer at bygget er tett, og at inventaret holder på å settes inn.   

Statsforvalterbesøk i forrige uke

I forrige uke var Statsforvalter Else-May Norderhus på besøk hos SFO på Gomalandet skole. Statsforvalteren kom på besøk i forbindelse med at Matredderne, ved skolen, er en av tre kandidater til Klimasnuprisen.