Vi feirer byjubileet på vårt vis! Kristiansund kulturskole, Kristiansund kino, Kristiansund bibliotek og Ynglingeforeningens Musikkorps slår på stortromma. Her blir det varierte konserter både ute og inne, teaterforestilling med byhistorisk og humoristisk sus, utstilling, pop-up art, lesestund for barn og kinoforestilling (vanlig pris). Gratisarrangement som passer for alle aldre - hjertelig velkommen! Fra kl. 1100-1500.

Formannskapets møte starter klokken 10.00 (merk tiden) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Fra klokken 09.00 er det møte i Administrasjons og likestillingsutvalget i Formannskapssalen. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

De siste forberedelser er nå gjort i ankesaken til Frostating lagmannsrett. Ankebehandlingen i lagmannsretten av sykehussaken starter onsdag 7. juni klokken 9 i Trondheim tinghus og avsluttes mandag 12. juni.

På grunn av nødvendig omprioritering av personell i forbindelse med innkjøring av avfall, er gjenbrukshallen på Hagelin stengt for salg 6. - 9. juni  

På grunn av arbeid med ledningsnettet i Clausens gate blir det vannavstenging for husene i Roligheten, i Tennisveien og for noen hus i øvre del av Clausens gate tirsdag 6. juni fra klokken 9 og et stykke ut over dagen

 Kommunens årsrapport for 2016 ble publisert fredag 2. juni i fulldigital utgave. Årsrapporten er et produkt av stor innsats fra enheter og ansatte i hele organisasjonen, og rådmannen mener at den på en grundig måte oppsummerer aktiviteten i året som har gått, og kommenterer måloppnåelse og avvik i forhold til det budsjett bystyret vedtok for 2016.

Formannskapets møte starter klokken 14.00 og holdes i Smia fiskerestaurant i Vågen. Fra klokken 12 er det befaring i kulturfabrikken (tidl forfabrikken) på gassverktomta. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles. 

Bystyret ved konstitueringen i oktober 2015

Møtet begynner klokken 13 og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Skogbrannplakat

I perioden fra 15. april til og med 15. september er det generelt bålforbud. Dette innebærer at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark. Bålforbudet omfatter også engangsgrillene. Ved brudd på bålforbudet må du påregne å bli anmeldt og bøtelagt.

Det er båndtvang fra 1. april til 20. august. Det er: "Lov om hundehold" som i hovedsak regulerer når hunden skal holdes i bånd, og andre forhold omkring hundehold. Båndtvangsbestemmelsene er fastsatt i paragraf 6