KommuneTV fungerer nå som normalt

I starten av bystyremøtet 20. juni var det feil på KmmuneTV. Feilen er nå fikset.

Dagtilbudet på Rokilde er flyttet til Stella Maris

På grunn av ombyggingen av Rokilde sykehjem er Rokilde dagtilbud nå flyttet til lokalene ved tidligere Stella Maris barnehage i Flintegata 7.  Flyttingen ble gjennomført fra 14. juni. Brukerne har det samme tilbudet som tidligere, men i et annet lokale. Betjeningen, e-post og telefon er også den samme som tidligere

8. juni vedtok Stortinget både Kommunereformen og Regionreformen

 Etter en lang debatt i Stortinget torsdag 8. juni ble både kommunereformen og region-reformen vedtatt. Stortinget var tydelig delt i saken, og det var ikke et solid flertallsvedtak. Stortingets vedtak om kommunereformen resulterer i at Sunnmøre blir større, Ålesund blir større, Romsdal blir større, Molde blir større, Nordmøre blir mindre og Kristiansund uforandret. Dette blir en meget utfordrende situasjon for Kristiansund og Nordmøre.

Møstavågen er uten vannforsyning

På grunn av en vannlekkasje i Møstdalen er vannforsyningen avstengt for hele Møstavågen. Dette gjelder hele strekningen fra innkjøringen til Frei stadion og ut til Flatøya. Reparasjonsarbeidet pågår og hvis ikke noe uforutsett oppstår er skaden utbedret i løpet av 2-4 timer.

Øverste del av Clausens gt og Rosentræders gt er stengt for all gjennomgang

I forbindelse med anleggsarbeidet i J.P. Clausens gate er det nå stengt for gjennomgang for både myke trafikanter og biltrafikk på siste del av traséen. Dette berører øverste del av J. P. Clausens gate og P. Rosentræders gate.

96 Færre Nordmøringer pr. 1. april

 Innbyggertallet i Kristiansund er redusert med 48 fra 1. januar i år og utgjorde 24 394 per 1. april. Dette går frem av en statistikk utgitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Molde hadde en nedgang på 35 til 26 787 per 1. april. Ålesund økte med 13 til 47 212.

Bjarte Bye Løfaldli konstituert prosjektdirektør ved helseinnovasjonssenteret

 Bjarte Bye Løfaldli (37) er fra 16. juni konstituert som prosjektdirektør ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Han erstatter Trude Fløystad Eines som nå går tilbake til stillingen som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, som blir en viktig samarbeidsaktør i fellessatsingen på tjenesteinnovasjon.

Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 20. juni

Møtet begynner klokken 10 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles, og nedlastningsvennlige saksdokumenter.

Bålbrenning St. Hansaften Kristiansund og Averøy

Melding til brann- og redningsenheten om bålbrenning St. Hansaften eller lørdag 24. juni i Kristiansund og Averøy gis på tlf. 71 57 42 50 eller e-post: brannvakt@kristiansund.kommune.no innen 21. juni.

Sivilforsvaret har varslingsprøve onsdag 14. juni

 Onsdag 14. juni tester Sivilforsvaret varslingsanlegg i hele landet. Ved varslingsprøven sendes signalet "Viktig melding - lytt på radio" kl. 1200. Signalet gis med 3 ganger 3 lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie.