Valgtingstemmene er ferdig telt opp

Valgtingstemmene for alle de fire stemmelokalene er ferdig telt opp. Fremmøteprosent er 71,6 % i Kristiansund kommune.  Besøk valgresultat.no for å se resultater for Kristiansund kommune.  

Forhåndsstemmene er ferdig telt opp

Ved stortingsvalget 2017 er det kommet i alt 4.473 ordinære forhåndsstemmer i Kristiansund kommune. Ved forrige kommunevalg (2015) var det 2.561 som forhåndsstemte. Det er en økning på ca 80 %.

Vannavstenging i området Møst, Flatøya, Yttervika tirsdag 12. september

På grunn av reparasjon av en vannlekkasje er det tirsdag 12. september vannavstenging i området fra krysset Møstveien/Buvikveien og hele strekningen ut til Brattøya/Flatøya/Amundøya + Yttervika.+ Gjengstøbukta Vannet stenges klokken 9 og arbeidet vil pågå utover formiddagen.

Kart over stemmelokalene

Bruk kartet for å få en oversikt over de fire valglokalene i Kristiansund

I dag kan du stemme!

Vi åpner våre fire valglokaler i dag søndag 12. september kl 16.00: Braathallen  Dahlehallen Frei administasjonsbygg Frei skole  Du kan også stemme mandag 13. september, som er den offisielle valgdagen.

Nordlandet ungdomsskole kåret til årets MOT-partner ungdomsskole

Under årets MOTs nasjonale ildsjelsamling torsdag 7. september i Stjørdal ble Nordlandet ungdomsskole i Kristiansund kåret til årets MOT-partner ungdomsskole. Dette i konkurranse med 232 andre skoler, og er en flott anerkjennelse til det arbeidet som ungdommene og de voksne ved skolen utfører

Ny trapp til rådhusplassen

Tirsdag 5. september starter arbeidet med ny trapp mellom Rådhusplassen og Kaibakken. Arbeidet ferdigstilles i november. Tiltaket er en del av prosjektet «Byen som regional motor» med mål om å øke og forbedre bylivet i sentrum.

Forhåndsstemming på ALTI Storkaia og ALTI Futura - åpningstider

Åpningstider for forhåndsstemming på ALTI Storkaia og ALTI Futura: Mandag til fredag: kl. 10-20 Lørdag: kl. 10-18   På valgdagene 12. og 13. september må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse 30. juni, men i det valglokalet du selv ønsker.   På valgdagene 10. og 11. september er valglokalene Braathallen, Dalehallen og Frei administrasjonsbygg og Frei skole.   Du kan bare stemme én gang.   Husk å ta med valgkort og legitimasjon.   Godt valg!  

Eiendomsdrift, Plan- og byggesak, Kulturenheten samt Tildeling og koordinering holder stengt fredag 1. september

Dette som følge av at enhetene skal flytte til nyrestaurerte lokaler i vågeveien 4 (tidl. Jonas Eriksen)

Skyting av hjort ved Vollvatnet 1. september - 13. oktober

Kommunen skal fra 1. september til 13. oktober felle hjort ved Vollvatnet ut fra allmenne sikkerhetshensyn etter naturmangfoldloven. Hensikten er først og fremst å unngå trafikkpåkjørsler i et av de mest sentrale trekkområdene for hjort. Hjorten har trekkrute fra områder vest for Kvernberget – Vollvatnet over Rv 70 retning Melkvikenga, og videre vestover.