Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal behandlet 7. juni tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Som i fjor var det en rekordstor sum som er fordelt til Møre og Romsdal, totalt 72, 7 millioner. Av disse fikk Kristiansund 12 213 000.

 Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert juni -nummeret 2017.

I starten av bystyremøtet 20. juni var det feil på KmmuneTV. Feilen er nå fikset.

På grunn av ombyggingen av Rokilde sykehjem er Rokilde dagtilbud nå flyttet til lokalene ved tidligere Stella Maris barnehage i Flintegata 7.  Flyttingen ble gjennomført fra 14. juni. Brukerne har det samme tilbudet som tidligere, men i et annet lokale. Betjeningen, e-post og telefon er også den samme som tidligere

 Etter en lang debatt i Stortinget torsdag 8. juni ble både kommunereformen og region-reformen vedtatt. Stortinget var tydelig delt i saken, og det var ikke et solid flertallsvedtak. Stortingets vedtak om kommunereformen resulterer i at Sunnmøre blir større, Ålesund blir større, Romsdal blir større, Molde blir større, Nordmøre blir mindre og Kristiansund uforandret. Dette blir en meget utfordrende situasjon for Kristiansund og Nordmøre.

På grunn av en vannlekkasje i Møstdalen er vannforsyningen avstengt for hele Møstavågen. Dette gjelder hele strekningen fra innkjøringen til Frei stadion og ut til Flatøya. Reparasjonsarbeidet pågår og hvis ikke noe uforutsett oppstår er skaden utbedret i løpet av 2-4 timer.

I forbindelse med anleggsarbeidet i J.P. Clausens gate er det nå stengt for gjennomgang for både myke trafikanter og biltrafikk på siste del av traséen. Dette berører øverste del av J. P. Clausens gate og P. Rosentræders gate.

 Innbyggertallet i Kristiansund er redusert med 48 fra 1. januar i år og utgjorde 24 394 per 1. april. Dette går frem av en statistikk utgitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Molde hadde en nedgang på 35 til 26 787 per 1. april. Ålesund økte med 13 til 47 212.

 Bjarte Bye Løfaldli (37) er fra 16. juni konstituert som prosjektdirektør ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Han erstatter Trude Fløystad Eines som nå går tilbake til stillingen som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, som blir en viktig samarbeidsaktør i fellessatsingen på tjenesteinnovasjon.

Bystyret ved konstitueringen i oktober 2015

Møtet begynner klokken 10 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles, og nedlastningsvennlige saksdokumenter.