Sykkelprosjekter

Visjonen i sykkelstrategien er at Kristiansund skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobber vi systematisk med å gjøre Kristiansund til en tryggere by å sykle i.

Om Prosjekt sykkelby

Sykkelprosjektets ansvarsområde er å sørge for at tiltakene i Kristiansunds sykkelstrategi (Hovednett for sykkel 2014 – 2024) gjennomføres.

Sykkelprosjektet ble etablert i 2017, og er organisert under planavdelingen ved enhet for kommunalteknikk. Sykkelsatsingen gjennomføres ved at forslag til prioritering av tiltak utarbeides av en faggruppe bestående av syklende og ikke syklende administrasjon og politikere. Foreslått prioritering besluttes av Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester

Fremtidig hovednett for sykkel

 

Trykk her for et større kart (PDF, 8 MB)

Ansvarsområder

  • Nye sykkelveiprosjekter
  • Oppgradering av eksisterende sykkeltraseer
  • Sykkelparkering ved store knutepunkter
  • Sørvisstasjoner og pumper
  • Strategi og plan
  • Kommunikasjon og kampanjer
  • Medvirkning og publikumskontakt

Nyttig linker

Bærekraftsmålene

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Bildegalleri brukt i Artikkel: Sykkelprosjekter

Artikkelliste