Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027

 

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde

Målet med denne handlingsplanen er å sette fokus på vold i nære relasjoner og å sikre nødvendig og koordinert hjelp.
Handlingsplanen skal være et verktøy for å styrke evnen til å forebygge, avdekke og avverge vold i nære relasjoner.

Planen gjelder for kommunene Averøy, Kristiansund, Aure, Tingvoll og Smøla og er utarbeidet i et interkommunalt samarbeid. Den tar utgangspunkt i nasjonale føringer og skal gi felles retning for kommunene sitt arbeid mot vold i nære relasjoner.