Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027

4 Tegn og signaler

Stein på stein - Klikk for stort bilde

Det finnes en rekke ulike symptomer og tegn på at noen blir utsatt for vold i nære relasjoner og det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter. Tegn som kan gi mistanke om at det foregår vold kan også skyldes andre forhold i en persons eller i en families liv.

Personer, enten det er barn, voksne eller eldre, kan ha forskjellige og varierende reaksjoner og symptomer. Noen kan skjule for omverden hva de er utsatt for, og andre kan vise symptomer som kommer enten akutt eller gradvis.

 

Tegn på at noen kan være utsatt for vold eller overgrep kan være:

 • Fysiske tegn som hevelser, blåmerker, rift, kutt eller arr, bitemerker, skader på øre, nese hals og øye, skjelettskader/brudd/ hodeskader, livløshetsanfall, feilmedisinering og forgiftning.
 • Følelsesmessige reaksjoner, angst, depresjon
 • Uvanlige reaksjoner på hendelser eller personer
 • Problemer med intimitet og nærhet
 • Destruktiv eller grenseoverskridende atferd, reguleringsvansker
 • Seksualisert atferd
 • Ferdighetstap
 • Endret bruk av sosiale medier
 • Selvskading og selvmordsforsøk
 • Rusmiddelproblemer
 • Psykosomatiske tegn, som magesmerter, hodepine, svimmelhet, spiseforstyrrelser, enurese/enkoprese, utmattelse, hjertebank og så videre.

 

Hos barn bør man være oppmerksom på skader som ikke kan forklares. Symptomer kan være diffuse og barnas signal vage. Barn kan uttrykke at noe er galt på en måte som er utydelig for voksne. Atferdsendringer kan ofte være et tegn på at noe er galt, og bør ikke bortforklares ved at barn er «vanskelige». Husk at barn ikke er vanskelige, de har det vanskelig.

De vanligste symptomene er at barnet viser eller forteller om fysiske smerter, vondt i magen eller hodet, søvnproblemer, tristhet, utagering eller konsentrasjonsvansker. Disse tegnene er helt generelle indikatorer på at barn ikke har det bra, og at det er noe i livet som er en belastning. Tegn hos barn kan være ulike etter hvilken type vold de er utsatt for. Omsorgssvikt kan eksempelvis typisk gi noen symptomer, mens seksuell vold kan gi andre.

Voksne kan vise symptomer på mange måter, noen kan være å oppleve å ha lav selvtillit, spiseforstyrrelser, angst og depresjoner og bli sosial tilbaketrukket. Personer som blir utsatt for partnervold kan utvikle kroniske fysiske og emosjonelle symptomer.

Det kan være vanskelige å avdekke overgrep mot eldre, fordi de er mer isolerte og lite synlige for resten av samfunnet. Normale aldersforandringer kan skjule eller for - veksles med skader som skyldes vold. Den eldre er ofte lojal mot overgriper, og vil beskytte overgriperen.

 

Du kan lese mer om tegn og signaler på vold og overgrep her: