Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027

2 Mål og tiltak

Hopper av glede - Klikk for stort bilde

Det er utarbeidet fire hovedmål i handlingsplanen. Planen omfatter alle innbyggerne i kommunene Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Aure og Smøla kommune, både barn, unge, voksne og eldre. Det er i målene lagt vekt på forebyggende arbeid.

Videre er det viktig å bedre samarbeidsrutinene i egen kommune og med våre eksterne samarbeidspartnere. Tiltakene er ment for å sikre at ansatte er kjent med temaet og på eget initiativ raskt kan bidra til identifisering, forebygging og rask handling.

 

Hovedmål

  • Forebygge vold i nære relasjoner
  • Økt kompetanse hos ansatte i alle kommuner
  • Sikre hjelpetilbud til voldsutsatte og voldsutøver
  • Økt handlingskompetanse ved mistanke om vold i nære relasjoner

Tiltak

  • Informasjon til innbyggere og ansatte
  • Vold i nære relasjoner som tematikk i alle virksomheter
  • Kompetanseheving til ansatte og kontaktpersoner
  • Flytskjema for avdekking av vold