Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027

8 Lover, kilder og lenker

Her finner du en oversikt over lover, faglige anbefalinger, sentrale føringer og nasjonale nettressurser som omhandler vold i nære relasjoner