Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av ledningsnettet i Søberget blir det vannavstenging torsdag 7. desember på Husøya og i området fra Bolgmyra mot Sør-Bolgvågen fra klokken 9 og utover formiddagen.

Fredag 8. desember er helsestasjonen i sentrum og på Frei stengt pga fagdag/kurs for de ansatte. Telefonhenvendelser denne dagen blir viderekoblet til kommunens sentralbord

Bystyret 2015-2019

Møtet begynner klokken 9 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

The World

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av ledningsnettet i Blomneset er det mandag 4. desember vannavstenging i området Blomneset, Flatøya, Brattøya og deler av Amundøya fra klokken 10 og utover formiddagen.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av ledningsnettet blir det vannavstenging på Amundbergan mandag 4. desember fra klokken 9 og utover formiddagen.

Oppdatering: Ca klokken 1100 har alle fått strømmen tilbake, inkludert Dale Barneskole.

Nils fiske

Kongens Fortjenstmedalje ble fredag 1. desember tildelt den lokale kunstneren Nils Fiske. Ordfører Kjell Neergaard overrakte medalje og diplom ved en høytidelig sammenkomst i Knudtzonlunden på Frei. Fiske vil også bli invitert til mottakelse på Slottet og audiens med Kongen.

Kristiansund kommune er med i en kampanje for å få flere kunder over på AvtaleGiro og eFaktura.

Forslaget behandles i bystyret 12. desember 2017