I Kristiansund vil vi om kort tid presentere strategiene rundt byutvikling i en sentralt plassert rød boks som skal både spille filmer, vise bilder og gi interaktive opplevelser om byutviklingen og strategiene som ligger til grunn for arbeidet.

The World

Forberedelsene til neste års cruisebåtsesong er godt i gang, og så langt er det ventet 19 anløp med totalt rundt 22 000 passasjerer. Det første skipet kommer 23. april og det siste 1. november.

Stikk ut - Skorpa

Det er nå innspurt på årets StikkUt!-sesong og du kan registrere turer fram til 1. november. God tur!

Nærmiljøanlegg Allanengen skole

Allanengen skole  har i løpet av de siste tre årene fått tre nye nærmiljøanlegg, finansiert gjennom spillemiddelordningen. Dette har blitt til etter aktiv innsats og i nært samarbeid mellom skolens ledelse, foreldrene og kommunens tekniske tjenester 

Kristiansund bystyre vedtok i møte 03.10.17 i sak 17/73 detaljregulering for Ådalsgrenda boligfelt.

Førsteside infobladet - oktober 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert oktober -nummeret 2017.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av arbeid med vannledningen blir vannet avstengt i deler av Dalegata (fra rundkjøringen og ned mot Melkvikan) onsdag 11. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over formiddagen.

Plan- og bygningsrådet har i møte den 08.03.17 i sak 17/8 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

 

Nye lys på Varden

Belysningen på Varden har lenge vært moden for utskifting. Etter initiativ fra «Gamle Kripos» og Brystkreftforeningen, samt bistand fra West Elektro og NEAS har kommunens tekniske enhet nå fått skiftet ut lysene. Før var det 3 armaturer på til sammen 3000 watt. Nå er det 7 LED-armaturer på i alt 350 watt som lyser opp. I forbindelse med «Rosa sløyfe» aksjonen blir det en «Nye lys på Varden markering» torsdag 5. oktober klokken 19.30.  Da får Varden rosa belysning.

Vannavstenging

På grunn av arbeid med vannledningen blir vannet avstengt i deler av Dalegata (fra rundkjøringen og ned mot Melkvikan) tirsdag 3. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over formiddagen.