Barn og unge med funksjonsnedsettelser

 

Tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne:

Barn og unge med funksjonsedsettelse har rett på hjelp med å koordinere helse- og omsorgstjenester og få dette beskrevet i en individuell plan

 

Er du pårørende til barn og unge med nedsatt funksjonsevne ? 
Klikk her for mer informasjon.