Enhet for legetjenester bygges opp

Enhet for legetjenester er en nyetablert enhet i vår kommune som nå er under oppbygging.    

Oppdaterte versjoner av koronavaksinene

Vaksinen er nå oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer nå. Dette er vaksine som gis som oppfriskningsdose.  

Asfaltering planlegges å starte på Innlandet mandag

 

Mandag flys det igjen stein til Kvernberget

Mandag 29.august skal det flys mer stein opp på Kvernberget. Ta turen et annet sted denne dagen er anbefalingen denne gangen også.  

Stengte veier i dag lørdag

I dag vil det være skiltet omkjøring i forbindelse med "Bilens og motorsykkelens dag" i Kristiansund sentrum. Se skisse for mer informasjon.  

Markering av verdens overdosedag

31.august er det verdens overdosedag. Dagen markeres ved Kirkelandet kirke fra kl 1200 - 1400    

Kristiansund kommune deltar også i år på Nor-Fishing

I år som i de foregående år er det stor oppslutning om Nor-Fishing i Trondheim, fra bedrifter i vår region.  

Pårørendeskolen i Kristiansund høsten 2022

Kurs for pårørende til personer med demens/hukommelsesproblemer  

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Hovedverneombud Anja Alvilde Stafsnes inviterer til høstens kick-off for kommunens verneombud der også Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen deltar med innlegg.  

Transport av stein opp på Kvernberget med helikopter

I dag tirsdag 23.august skal det flys med helikopter opp på Kvernberget. Ta turen et annet sted i dag.