Oppstart av anleggsarbeid på Innlandet Heinsagata-Lyhsenga

Kommunen starter nå anleggsarbeidet på Innlandet fra Heinsagata, opp Wesselsgate og til krysset Wesselsgata/Lyhsenga med legging av en overføringsledning for spillvann (kloakk). Gamle ledninger i traséen saneres og det skal legges nye ledninger med separert overvann og spillvann. Det blir også lagt ned kabler for NEAS samt utskifting av gatelys. Fram til april blir det gravearbeider på området ved Møre Båtservise. Deretter starter arbeidet i Heinsagata, videre oppover og har en varighet på om lag to år.

Følg bystyrets møte 7. november på KommuneTV

https://kristiansund.kommunetv.no/ Møtestart kl 13.  

Vannavstenging i deler av I. Aasens gt/P. Clausens gt mandag 6. november

På grunn av arbeid med ledningsnettet blir vannet avstengt i deler av I. Aasens gt/P. Clausens gt mandag 6. november fra klokken 10.00 og et stykke ut over dagen.

Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 7. november

Møtet begynner klokken 13 og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Innsamling av farlig avfall fra husholdninger 31. oktober og 1. november

Tirsdag 31. oktober og onsdag 1. november, om ettermiddagen, arranger NIR i samarbeid med Veglo AS innsamling av farlig avfall fra husholdninger.  Dette innebefatter blant annet spillolje, malingrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m, samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. Levering er gratis fra husholdninger. Avfall må ikke settes ut før mottaksbilen ankommer plassen.

Vannavstenging i Egil Ulserks vei/Kirkeveien på Frei fredag 27. oktober

På grunn av reparasjon av vannledningen i området Egil Ulserks vei/Kirkeveien på Frei, blir vannet avstengt i deler av området fredag 27. oktober fra klokken 10.00 og et stykke ut over dagen.

Peder Rosentræders gate åpnes for generell trafikk i uke 44

Siste del av arbeidet under gatenivå i J. P. Clausens gate er nå ferdig. Første lag med asfalt er lagt og over helga åpnes området for generell trafikk.

Vannavstenging i deler av Bolga onsdag 25 oktober

På grunn av arbeid med vannledningen i området ved Søberget, blir vannet avstengt i deler av Bolga onsdag 25. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over dagen.

Kristiansund digital foregangskommune

Torsdag 19. oktober gjennomførte representanter fra Microsoft, KS-læring (nasjonal delingsplattform) og Kristiansund kommune en workshop i Microsoft sine lokaler på Lysaker i Oslo. Hensikten med møte var å utvikle e-læringskurs i Office 365. Kurset skal gjenbrukes av alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 24. oktober

Formannskapets møte starter klokken 13.00 og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.