Superbruker Helseplattformen - Merete

Superbrukere er ett av suksesskriteriene for å lykkes med oppstarten av Helseplattformen.

Klimabudsjett og klimaregnskap

I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2024 til 2027, er det utarbeidet klimabudsjett. Dette budsjettet viser en oversikt over klimatiltak som er foreslått gjennomført i perioden, hvor noen av tiltakene er beregnet med utslipp av CO2-ekvivalenter (CO2e). Et klimaregnskap viser de totale utslippene for et år, mens et klimabudsjett viser antatt utslipp. Handlingsprogrammet blir endelig vedtatt av bystyret i desember. 

Snart vinter og medfølgende brøyting

I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte kommunale veier og gater for å lette fremkommeligheten og vintervedlikeholdet av disse.

Adriana Kolstrøm - Kreftsykepleier med lidenskap for palliativ forskning

Adriana Kolstrøm, en dedikert kreftsykepleier, har nylig blitt hedret med en internasjonal pris - EONS Novice Research Dissemination Award, for sitt gode arbeid innen palliativ forskning. 

Egenberedskapsuka 2023

Kristiansund kommune, Sivilforsvaret, Røde Kors og Sanitetsforeningen vil i forbindelse med årets Egenberedskapsuke arrangere stand på Futura. Du kan besøke standen vår den 2. november fra kl 15-18, og det vil være stand ved hver inngang. 

Sikkerhet før moro på isen

Med vinterens ankomst har våre dammer fått et tynt lag med is som kan være fristende å utforske.  Selv om isen kan se innbydende ut for skøyting eller en spasertur, er det avgjørende å huske at sikkerheten alltid må komme først. 

Helseplattformen i Kristiansund kommune

3.november 2023 tar Kristiansund kommune i bruk Helseplattformen for dine helsetjenester.

Tar i bruk Helseplattformen 3.november

Kristiansund kommune ser fram til å innføre Helseplattformen. Kommunens ansatte legger ned en stor innsats med både forberedelser og opplæring. I forbindelse med innføringen kan det hende at noen ansatte i helsetjenesten trenger lengre tid på å gjøre jobben sin. Det ber vi om forståelse for.

Hva har vi, og hva får vi?

Nå er det bare dager igjen til vi tar i bruk et nytt journalsystem. Kristiansund kommunes bidrag på vei mot “-en innbygger en journal”. De systemene vi i dag bruker har vært benyttet siden 90-tallet og er dårlig tilpasset dagens krav og behov, slik at noe måtte gjøres. 

Rask Psykisk Helse i Kristiansund feirer 10-årsjubileum med stor suksess

Rask Psykisk Helse (RPH) i Kristiansund markerer sitt 10-årsjubileum som et banebrytende og vellykket initiativ for å hjelpe mennesker med angst, depresjon, søvnvansker og stressrelaterte plager. Dette initiativet har endret livet for tusenvis av mennesker og har vist seg å være en vellykket modell for psykisk helsehjelp.