Hva er Storhaugen helsehus?

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

 

Vårt tjenestefokus er «Hva er viktig for deg?» med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet.

Enheten Storhaugen helsehus består av: 3 døgnavdelinger, avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester for voksne, friskliv- og mestring, frivillighetskoordinator, støttetjenester med hjelpemiddellager og regional responssenter.


Simulering – og ferdighetssenteret, som er et samarbeid mellom høyskolen i Molde og Kristiansund kommune, er lokalisert ved Storhaugen helsehus, og samme lokaler benyttes som øvingsavdeling for sykepleierutdanningen.

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring for eldre. 

 

 

Se film om hvordan vi har det på døgnavdelingene:

 

Storhaugen Helsehus 1.etasje 

Storhaugen Helsehus 2.etasje

Storhaugen Helsehus 3.etasje

 

 

Følg oss på Facebook: 

Storhaugen Helsehus

Tjenester:

Her kan du lese mer om våre tjenester

3. etasje Storhaugen Helsehus palliasjon og øyeblikkelig hjelp

2. etasje Storhaugen Helsehus rehabilitering og korttid

1. etasje Storhaugen Helsehus korttid og utredning

Legetjenester og samfunnspsykologi

Fysioterapi og ergoterapi

Friskliv og mestring

Frivillighetskoordinator

Støttetjenester

Regionalt Responssenter

 

Døgnavdelinger

 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger.

Fire av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene

Averøy, Tingvoll og Kristiansund.

De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.

 

Friskliv og Mestring

Utviklingssentral for Frisklivssentraler Region Midt-Norge

Friskliv og Mestring er en av 10 utviklingssentraler av over 280 Frisklivssentraler på landsbasis. 

 

Ønsker du å jobbe på Storhaugen Helsehus? 

Ledige stillinger

 

Administrasjon

Åse Kirstine Jægtvik

Konstituert Enhetsleder

 

Elisabeth Sandstad 

Personal og administrasjonsleder