Friskliv og Mestring

Friskliv og Mestring er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for personer mellom 18 og 65 + år.

Vi tilbyr hjelp til mestring av egen helse gjennom ulike gruppetilbud og individuell veiledning. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å justere levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom, personer som er sykemeldte eller står i fare for å bli det.

Hvordan komme i kontakt med Friskliv og Mestring

Hvem passer tilbudet for?

Personer som er bosatt i Kristiansund kommune og ønsker å justere levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn, tobakk og mestring i hverdagen.

Ønsker du:

  • å justere dine levevaner?
  • å forebygge livsstilssykdom?
  • å stå i jobb?
  • å få mer overskudd i hverdagen?
  • å få et sunnere kosthold?
  • å bli mer fysisk aktiv?
  • å gå ned i vekt?
  • å slutte å røyke?
  • å sove bedre?

Timeplan Friskliv og Mestring 

Friskliv og Mestring timeplan
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
10:00-11:00 Vedlikehold
11:00-12:00 Vedlikehold 11:00 - 13:00 Stressless 11:00-12:00 Vedlikehold ute
11:00 - 12:00 P.U.L.S. 11:00 - 12:00 P.U.L.S.
13:00 - 14:00 Pust og Bevegelse
16:30 - 17:30 MediYoga 16:30 - 17:30 Fortsatt Friskliv

Du finner oss på Facebook og Instagram

Friskliv og Mestring Kristiansunds Facebookside

Friskliv og Mestring Kristiansunds Instagramside

Noen av våre samarbeidspartneres hjemmesider:

Frivillighetskoordinator

Kommunepsykologtjenesten

Rask Psykisk Helsehjelp

Kreftkoordinator

Demenskoordinator

Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal (friluftsraad.no)

Læring og meistringssenteret Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)