Høring av planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur vedtok 05.02.2020 å legge forslag til planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.   

Høring - reduksjon i rutetilbud for buss

Møre og Romsdal Fylkeskommune har sendt et forslag om reduksjon i rutetilbud for buss ut på høring. Høringsfristen er satt til mandag 10. februar.

Vinterfriluftsskole i Kristiansund

I vinterferien starter friluftsrådet opp et nytt tilbud for barn mellom 9-14 år i Kristiansund. Les mer og meld deg på her.  

Kommunedelplan for Kristiansund sentrum, ny høring av planforslag

 

Webkamera er tilbake!

Her kan du se direkte video fra Rådhusplassen i Kristiansund  

OBS! Endring: fyrverkeri og femlandsmarsj

Bli med på 5-landsmarsjen 28. desember og feir det nye året med fakkeltog og fyrverkeri den 31. desember.  Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Oppgradering av Visma mandag 16. desember

Visma Enterprise oppdateres mandag 16. desember fra klokken 13.00 og ut dagen. Systemet blir utilgjengelig i tidsrommet oppdateringen pågår.

Tiltaksplan for sykkel, Kristiansund kommune 2021-2024 – høring og offentlig ettersyn

Det skal bestemmes hvilke tiltak for sykkel som skal prioriteres i perioden 2021-2024. Tiltaksplanen vil legges til grunn for årlig prioritering av sykkeltiltak i planperioden. Plana utarbeides av kommunalteknikk, og vil være førende for tiltak som skal gjennomføres per år.

Høring om badeplasser i Kristiansund

Hoved utvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok i møte 5. desember i sak 2019/03234 at «Foreslått endringer til overvåkning av badeplasser omkring Kristiansund» skal legges ut til høring i fire uker.

Utlysning: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - frist 13. desember

Her kan du lese hele utlysningen og søke. Bufdir lyser ut midler til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.  Søknadsfrist : 13. desember 2019. Mål : Å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom