Anleggsarbeid i Øvre Vågen

Kristiansund kommune og fylket, gjennom Prosjektet «Byen som regional motor» rehabiliterer øvre Vågen. Entreprenør er Alvheim Maskinstasjon AS

Badevannskvalitet i Kristiansund

Vi har tatt sommerens siste badevannsprøver rundt Kristiansund og utførte den årlige vurderingen av resultatene. Vannet blir testet for e.coli og intestinale enterokokker.

Anleggsarbeid i Wessels gate

I forbindelse med vann- og avløpsprosjektet på Innlandet så vil det bli stengt for trafikk på to plasser i Wessels gate fra uke 33 og til starten av oktober

Spareprosjektet

Her finner du saksframlegget til rådmannen i Spareprosjekt 2020-2022, inkludert vedlegg.

Programmet for 17. mai i Kristiansund

Det går mot en tradisjonell 17. mai i Kristiansund. Akkurat nå ser det til og med ut til at været er med oss.

K-201201 Kommunedelplan for Kristiansund sentrum, 2. gangs høring av planforslag

Åpningstider påsken 2019

Vi er kommet til den stille uken. Her er åpningstidene for de kommunale tjenestene:

Endelig vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel 2019-2030

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret i møte 9. april.

Brudd i vannforsyningen på Løkkemyra

Det har oppstått et vannledingsbrudd som medfører at område på Røssern er uten vann. Utbedringsarbeider er startet og vannet vil bli satt på så snart dette er mulig.

Kristiansund kommunes eiermelding

Her kan du lese eiermeldingen fra Kristiansund kommune, vedtatt i bystyret 18..12.2018. Eiermelding del 2 - eierberetning 2017 (PDF, 4 MB)