Sertifisert som faktaundersøker

Laila Karlsvik på personalavdelingen er nå sertifisert som faktaundersøker. Ytterligere fire skal sertifiseres.

Kristiansund kommune i balanse

Kristiansund kommune sitt regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på nærmere 20 millioner kroner.

Nye gatelys på Goma

Tirsdag i neste uke starter vi med graving i Strandgata. Det skal settes opp nye, smarte gatelys og i samme renn legges det nye strømledning og fiber.

Freikollheisen

Skibakke på Frei. Nærmeste parkering er Prestmyra.  Følg Freikollheisen på facebook  for oppdateringer.

Mønsås for Karihola barnehage

Mandag var det mønsås på nye Karihola barnehage. Entreprenør og håndtverkere er i rute til åpning etter sommerferien. Godt humør og godt samarbeid preger byggeplassen.

Reguleringsplan for Ådalsgrenda boligfelt

I henhold til §17-4 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Rastarkalv Eiendom AS angående utbygging av Ådalsgrenda boligfelt.

Vannavstengning Nordlandet

Vannet i Norddalsveien og Bergveien blir borte i dag grunnet utbedring av ledningsnettet

Garanterer fast jobb!

Det er et skrikende behov for vernepleiere i Kristiansund kommune. Nå kommer vernepleierutdanningen  som deltidsstudie til Kristiansund, og kommunen lover fast jobb til de som tar studiet.

Nå skal Nordlandet barnehage bygges

Kristiansund kommune har valgt BetonmastHæhre Røsand som entreprenør for Nordlandet barnehage. Bygget skal være klart til bruk allerede tidlig 2019.

Slutt på trykte rutehefter

Fra 1. mai vil det ikke lengre komme rutehefter for buss, hurtigbåt og ferger. Nå blir alt digitalt.