Aksjonsdag for hjemmekompostering torsdag 8. juni

Torsdag 8. juni fra kl. 15 – 18 blir det informasjon og oppstart for ordningen med hjemmekompostering på Miljøstasjonen på Hagelin.

Åpen dag på Carolines plass lørdag 17. juni

Vi feirer byjubileet på vårt vis! Kristiansund kulturskole, Kristiansund kino, Kristiansund bibliotek og Ynglingeforeningens Musikkorps slår på stortromma. Her blir det varierte konserter både ute og inne, teaterforestilling med byhistorisk og humoristisk sus, utstilling, pop-up art, lesestund for barn og kinoforestilling (vanlig pris). Gratisarrangement som passer for alle aldre - hjertelig velkommen! Fra kl. 1100-1500.

Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 13. juni

Formannskapets møte starter klokken 10.00 (merk tiden) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Fra klokken 09.00 er det møte i Administrasjons og likestillingsutvalget i Formannskapssalen. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Fire viktige rettsdager i sykehussaken

De siste forberedelser er nå gjort i ankesaken til Frostating lagmannsrett. Ankebehandlingen i lagmannsretten av sykehussaken starter onsdag 7. juni klokken 9 i Trondheim tinghus og avsluttes mandag 12. juni.

Gjenbrukshallen stengt 6. – 9. juni

På grunn av nødvendig omprioritering av personell i forbindelse med innkjøring av avfall, er gjenbrukshallen på Hagelin stengt for salg 6. - 9. juni  

Vannavstenging i Roligheten/Tennisveien og deler av Clausens gt. tirsdag 6. juni

På grunn av arbeid med ledningsnettet i Clausens gate blir det vannavstenging for husene i Roligheten, i Tennisveien og for noen hus i øvre del av Clausens gate tirsdag 6. juni fra klokken 9 og et stykke ut over dagen

Kommunens årsrapport for 2016

 Kommunens årsrapport for 2016 ble publisert fredag 2. juni i fulldigital utgave. Årsrapporten er et produkt av stor innsats fra enheter og ansatte i hele organisasjonen, og rådmannen mener at den på en grundig måte oppsummerer aktiviteten i året som har gått, og kommenterer måloppnåelse og avvik i forhold til det budsjett bystyret vedtok for 2016.

Kortversjon av saksdokumentene til formannskapets møte tirsdag 6. juni

Formannskapets møte starter klokken 14.00 og holdes i Smia fiskerestaurant i Vågen. Fra klokken 12 er det befaring i kulturfabrikken (tidl forfabrikken) på gassverktomta. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles. 

Kortversjon av saksdokumentene til bystyrets møte tirsdag 9. mai

Møtet begynner klokken 13 og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Bålforbud 15. april til 15. september

I perioden fra 15. april til og med 15. september er det generelt bålforbud. Dette innebærer at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark. Bålforbudet omfatter også engangsgrillene. Ved brudd på bålforbudet må du påregne å bli anmeldt og bøtelagt.