Mønsås for Karihola barnehage

Mandag var det mønsås på nye Karihola barnehage. Entreprenør og håndtverkere er i rute til åpning etter sommerferien. Godt humør og godt samarbeid preger byggeplassen.

Reguleringsplan for Ådalsgrenda boligfelt

I henhold til §17-4 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Rastarkalv Eiendom AS angående utbygging av Ådalsgrenda boligfelt.

Vannavstengning Nordlandet

Vannet i Norddalsveien og Bergveien blir borte i dag grunnet utbedring av ledningsnettet

Nå skal Nordlandet barnehage bygges

Kristiansund kommune har valgt BetonmastHæhre Røsand som entreprenør for Nordlandet barnehage. Bygget skal være klart til bruk allerede tidlig 2019.

Slutt på trykte rutehefter

Fra 1. mai vil det ikke lengre komme rutehefter for buss, hurtigbåt og ferger. Nå blir alt digitalt.

Fysisk aktivitet for alle

Torsdag og fredag denne uken gjennomfører elever fra alle barneskolene i Kristiansund Lekepatruljekurs. Lekepatruljen har til hensikt å skape fysisk aktivitet for alle barn i friminuttene gjennom lek og bevegelse.

Historisk vielse i Kristiansund rådhus

Hege Kristin Hovde og Tomas Hånde ble det første paret som ble viet i Kristiansund rådhus. Ordfører Kjell Neergaard viet paret.

Ballen ruller for fremtidens DMS

Fredag ble det planlagte DMS i Kristiansund konkretisert betydelig. I løpet av dagens arbeidsmøte ble styringsgruppa satt og det er besluttet å søke etter prosjektleder. Leder av styringsgruppa er kristiansundsordfører Kjell Neergaard.

Starte egen bedrift?

Vindel, Nav og Kristiansund kommune inviterer arbeidsledige som vurderer å starte bedrift til informasjonsmøte. Visste du at du kan beholde dagpenger ved etablering av egen virksomhet?

Startskuddet for DMS

Fredag 12. januar går startskuddet for å fylle det nye distriktsmedisinske senteret med aktivitet. Styringsgruppa møtes i Kristiansund for å diskutere organisering og mandat.