Jordskjelvrammede med fly fra Kos fredag 21. juli og kommunen inviterer berørte til møte lørdag 22, juli kl 14.00

Vi har fått opplyst at det i formiddag ble sendt et fly fra Gardermoen til Kos for å hente hjem norske som ble berørt av jordskjelvet. Flyet skulle etter planen gå fra Kos om lag klokken 15.15. Det er videre opplyst at noen av ungdommene fra Kristiansund lander i Molde i løpet av natta. Kommunens kriseteam inviterer berørte samt pårørende til et lukket møte i bystyresalen lørdag 22. juli klokken 14. Her vil vi informere om hjelpetilbudet som kommunen har samt ha en dialog med de berørte om videre oppfølging om behov.

Økt beredskap i forbindelse med jordskjelvet i Hellas

Kommunens psykososiale kriseteam har økt beredskapen i forbindelse med jordskjelvet i Helles. Det er et antall ungdommer fra Kristiansund som er på KOS. Kommunen er i kontakt med noen av foreldrene, og det er så langt ikke meldt om at noen av våre er fysisk skadet. Det er mulig at ungdommene kommer hjem i løpet av helga og kommunens kriseteam vurderer å gi et psykososialt støttetilbud i forbindelse med ankomst.  Saken oppdateres.

Stor veteranbåtsamling i Kristiansund 20. - 23. juli

Fra torsdag 20. til og med søndag 23 juli har forbundet Kysten landsstevne i Kristiansund. Da blir det mye liv og røre både på sjø og på land. Det er påmeldt om lag 110 båter og de anløper Kristiansund om formiddagen torsdag 20. juli. De fleste båtene blir fortøyd i Vågen.

Støtte til næringsutvikling og innovasjon

Er du i startfasen med å starte egen bedrift eller går du svanger med en produktidé og ikke kommer videre uten litt økonomisk støtte? Næringsfond – kan det være den støtten du trenger i oppstartfasen? Søknadsfristen er 10. september.

6,64 millioner i spillemidler til Kristiansund

Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal behandlet 7. juni tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Som i fjor var det en rekordstor sum til fordeling, totalt 72,7 millioner. Av disse fikk Kristiansund 6,64 millioner.

R-282 port Arthur havn vest - høring og offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet har i møte 29.6.2017, sak 17/35 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Sommer-SFO flyttes til Allanengen fra onsdag 12. juli

På grunn av bygningsmessige arbeider med tilhørende støy ved Gomalandet skole blir Sommer-SFO flyttet til Allanengen skole fra og med onsdag 12. juli og fram til og med 11. august.

Martin Gjendem Mortensen ny økonomisjef i Kristiansund kommune

Martin Gjendem Mortensen (33) er ansatt som ny økonomisjef i Kristiansund kommune. Han tiltrer 1. oktober og etterfølger Per Sverre Ersvik som er gått over i stilling som assisterende rådmann. Martin Mortensen er utdannet siviløkonom og arbeider nå som økonomisjef i Tingvoll kommune. Før det jobbet han 7 år som fagkoordinator innen kommuneøkonomi hos fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Informasjonsbladet Kristiansund – juli 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert juli -nummeret 2017.

Synnøve Tangen ny personalsjef

 Synnøve Tangen (45) er ansatt som ny personalsjef i Kristiansund kommune. Hun tiltrer 11. september og etterfølger Anniken Kleven-Gasser som nå skal begynne i en stilling i utenriksdepartementet.